Oudercommissies

Omdat we het graag samen met u doen!

Een goede communicatie tussen ouders en Kiddoozz is heel belangrijk. Dit om ons beleid te kunnen afstemmen, ouders bij onze plannen te betrekken, hun wensen goed vorm te geven. Kiddoozz kinderopvang stimuleert dan ook de oprichting van oudercommissies. We benaderen ouders actief om hieraan deel te nemen, faciliteren de vergaderingen, en nemen er zelf deel aan. Op verschillende locaties zijn inmiddels oudercommissies van start gegaan.

Wilt u met ons meedenken?

Wilt u meer weten over het doel van de oudercommissie? De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom een keer te komen kijken. Daarnaast hebben de commissies een reglement. Dit kunt u hier downloaden.