Home Locaties Peuteropvang De Barkentijn

Peuteropvang De Barkentijn

We verwelkomen uw kind graag op onze locatie!

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Om een goede start te kunnen maken op de basisschool is het fijn als uw kind eerst de
peuteropvang bezoekt. De peuteropvang biedt uw kind een veilige en rijke speel- en leeromgeving, waarin hij of zij de wereld waarin het leeft kan ontdekken, leren kennen en begrijpen.

Op peuteropvang Barkentijn wordt gewerkt volgends de VE-programma Uk en Puk. Uk en Puk stimuleert kinderen vanaf 2 tot 4 jaar in hun (taal)ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen (ruimte en meetkunde) en motoriek door een combinatie van spelen, werken en leren.

Kinderen die extra steun nodig hebben op een van de ontwikkelingsgebieden krijgen extra individuele aandacht in de vorm van tutoring. Vanuit Uk en Puk worden er in het schooljaar gemiddeld 10 vaste thema’s behandeld. Een thema duurt 6 weken en de materialen op de groep worden steeds aangepast aan het nieuwe thema. Bij een thema horen ook nieuwe themagebonden woordjes. Naast de thema gerelateerde inrichting is het lokaal ingedeeld in vaste speelhoeken zoals: bouwhoek, huishoek en een leeshoek. Daarnaast wordt er dagelijks aan tafel geknutseld , gepuzzeld, getekend en geverfd. Tevens worden er samen met de pedagogisch medewerkers spelletjes gespeeld zoals, memory of een tafelspel, geschikt voor de peuterleeftijd. Bij de inloop en tijdens het vrijspelen mogen de kinderen zelf kiezen wat zij willen doen en waarmee zij willen spelen. Hierbij sluiten de pedagogisch medewerkers aan op de belevingswereld en de interesses van de kinderen.

Kiddoozz Kinderopvang biedt dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang aan alle kinderen van 0 t/m 12 jaar op meer dan 30 locaties in Rotterdam, Hoogvliet, Vlaardingen en Dordrecht. Onze medewerkers staan elke dag vol passie en liefde klaar voor u en uw kind(eren)!

Wat wij bieden:

  • 40 weken in het kalenderjaar peuteropvang (2 tot 4 jaar)
  • opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
  • tijden van 8:15-12:15 uur en 12:45-16:45 uur
  • elke dag fruit en crackers tijdens pauzemomenten

Vragen?
Voor nadere informatie over plaatsing en inschrijving van uw kindje, kunt u contact opnemen met Viktoria van de afdeling Plaatsing en Planning (010 – 204 18 20). Voor algemene vragen kunt u terecht bij teammanager Annick Wolters (annick.wolters@kiddoozz.nl) en team coördinator Larissa van der Meer (larissa.vandermeer@kiddoozz.nl).

Verkort aanmeldformulier Peuteropvang De Barkentijn t.b.v. peuterconsulenten

Door middel van dit formulier kan een kindje worden aangemeld door de peuterconsulent op de Peuteropvang locatie. Dit betreft nog geen inschrijving. De locatie zal na ontvangst van het aanmeldformulier contact opnemen met ouder/verzorger en in overleg met ouder/verzorger het kindje officieel inschrijven.

Naam kind
MM slash DD slash JJJJ
Naam ouder/verzorger