Directie en Raad van Toezicht

De directie van Kiddoozz Kinderopvang wordt gevormd door:
Arienne van Mil, arienne.vanmil@kiddoozz.nl
Ben Schnieders, ben.schnieders@kiddoozz.nl

De Raad van Toezicht bestaat uit 2 leden, t.w.:
Hannie Stuurman
Arco Verolme
Dominic Schrijer