Home Locaties Peuteropvang de Kleine Pijler

Peuteropvang de Kleine Pijler

Peuteropvang de Kleine Pijler is een locatie van Kiddoozz Kinderopvang in de gelijknamige basisschool. De locatie ligt in de wijk Feyenoord in Rotterdam. Wij besteden volop aandacht aan de ontwikkeling van uw kind. Dit doen wij met veel creatieve activiteiten en liefdevolle medewerkers. De Kleine Pijler is goed bereikbaar en er is voldoende ruimte om (betaald) te parkeren.

Peuterspeelgroep de Kleine Pijler - Kiddoozz kinderopvang Rotterdam Feijenoord

Op deze locatie kunt u ook terecht voor buitenschoolse opvang bij BSO De Kleine Pijler.

We verwelkomen uw kind graag op de Kleine Pijler!

Op peuteropvang De Kleine Pijler wordt gewerkt volgends de VVE methode Uk en Puk. Uk en Puk stimuleert kinderen vanaf 2 tot 4 jaar in hun (taal)ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen (ruimte en meetkunde) en motoriek door een combinatie van spelen, werken en leren.

Kinderen die extra steun nodig hebben op een van de ontwikkelingsgebieden krijgen extra individuele aandacht in de vorm van tutoring. Vanuit Uk en Puk worden er in het schooljaar gemiddeld 10 vaste thema’s behandeld. Een thema duurt drie tot vier weken en zorgt voor herinrichting van het klaslokaal en het aanbod van nieuwe, themagebonden woordjes. Naast de thema gerelateerde inrichting is het lokaal ingedeeld in vaste speelhoeken zoals: bouwhoek, huishoek en een leeshoek. Daarnaast wordt er dagelijks aan tafel geknutseld , gepuzzeld, getekend en geverfd. Tevens worden er samen met de pedagogisch medewerkers spelletjes gespeeld zoals, memory of een tafelspel, geschikt voor de peuterleeftijd. Bij de inloop en tijdens het vrijspelen mogen de kinderen zelf kiezen wat zij willen doen en waarmee zij willen spelen. Hierbij sluiten de pedagogisch medewerkers aan op de belevingswereld en de interesses van de kinderen.

Verkort aanmeldformulier Peuteropvang De Kleine Pijler t.b.v. peuterconsulenten

Door middel van dit formulier kan een kindje worden aangemeld door de peuterconsulent op de Peuteropvang locatie. Dit betreft nog geen inschrijving. De locatie zal na ontvangst van het aanmeldformulier contact opnemen met ouder/verzorger en in overleg met ouder/verzorger het kindje officieel inschrijven.

Naam kind
MM slash DD slash JJJJ
Naam ouder/verzorger