Disclaimer

Kiddoozz doet er alles aan om de informatie op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garantie t.o.v. de juistheid van de verstrekte informatie.

Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie.

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

De intellectuele eigendomsrechten op deze site en aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Kiddoozz.

Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.