Vragen over kinderopvangtoeslag en belastingdienst

KINDEROPVANGTOESLAG en BELASTINGDIENST

Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag? U heeft recht op kinderopvangtoeslag in de volgende situaties:
. u en uw partner werken of
. u volgt een traject naar werk of
. u volgt een opleiding of inburgeringscursus
Lees meer over wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag op: www.rijksoverheid.nl. Tevens dient de kinderopvangorganisatie waar je kind naar toe gaat, geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dat is het geval voor alle locaties van Kiddoozz kinderopvang.

Wie kan mij helpen bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag? Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag? De afdeling plaatsing en planning helpt u graag verder. De afdeling is telefonisch bereikbaar via 010-2041820, optie 1 op: maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 – 12.30 uur. Natuurlijk kunt u altijd een mail sturen aan planning@kiddoozz.nl. Houdt uw relatienummer bij de hand (die staat bijvoorbeeld op de factuur), zodat we snel inzicht hebben in uw situatie.

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik? Dat hangt af van uw (gezamenlijke) jaarinkomen, het aantal uren dat u werkt, hoeveel kinderen binnen uw gezin naar de opvang gaan, hoeveel opvanguren u afneemt en het soort opvang (kinderdagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang). U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag aanvragen.

Tip: Wilt u weten wat u betaalt voor kinderopvang en wat u ontvangt aan kinderopvangtoeslag? Gebruik onze handige rekentool voor een proefberekening.

Wat zijn de toeslagtarieven voor kinderopvang? De overheid stelt jaarlijks het maximale uurtarief vast waarover u een procentuele vergoeding krijgt (kinderopvangtoeslag). Vanaf 1 januari 2020 geldt voor kinderdagverblijven een maximum uurtarief van € 8,17 en voor buitenschoolse opvang een maximum uurtarief van € 7,02.

Waar vind ik het LRK-nummer van de kinderopvang? Het LRK-nummer (LRK staat voor Landelijk Register Kinderopvang) van uw Kiddoozz locatie kunt u op twee plekken vinden:

  • In het Landelijk Register Kinderopvang kunt u het nummer opzoeken. U hoeft daar alleen de naam van de locatie en de plaatsnaam in te vullen.
  • Het LRK-nummer staat ook op de webpagina van Kiddoozz, onder ‘Locaties‘.

Waar moet ik nog meer op letten voor wat betreft de kinderopvangtoeslag?
Belangrijke documenten voor/van de Belastingdienst

  • Jaaropgave
  • Getekende kinderopvangovereenkomst
  • Bewijs eigen bijdrage

U ontvangt jaarlijks, voor 1 maart, een jaaropgave kinderopvang van ons. De Belastingdienst kan daar om vragen. Net als om een getekende opvangovereenkomst. Zorg er daarom voor dat u een getekend contract hebt, vóórdat uw kind op de opvang start.

De Belastingdienst kan ook vragen om afschriften waaruit blijkt dat u een eigen bijdrage betaalt voor de kinderopvang. Het is dus heel belangrijk dat u tijdig uw eigen bijdrage betaalt, dan wel dat u een betalingsafspraak voor de achterstand met ons maakt.

Let op: Kunt u deze documenten niet aan de Belastingdienst overleggen, dan kan de Belastingdienst u een boete geven of terugbetaling van reeds ontvangen kinderopvangtoeslag eisen.

Tip: Krijgt u een brief van de Belastingdienst? Lees deze altijd goed door, zodat u eventuele vragen tijdig kunt beantwoorden.

Welke wijzigingen moet ik doorgeven aan de Belastingdienst? Het is belangrijk dat de Belastingdienst over de juiste gegevens beschikt, zodat zij een juiste berekening van de hoogte van uw kinderopvangtoeslag kunnen maken. Wijzigt er iets in uw persoonlijke situatie, op het gebied van werk, inkomen of opvang? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk doorgeven van de wijzigingen via ‘mijn toeslagen’. Zo weet u zeker dat u het juiste bedrag aan kinderopvangtoeslag ontvangt en voorkomt u dat u eventueel teveel ontvangen kinderopvangtoeslag later moet terugbetalen.

Geeft u zelf de wijzigingen door aan de Belastingdienst maar ontvangt Kiddoozz de kinderopvangtoeslag rechtstreeks van de Belastingdienst? Dan ontvangen wij graag per mail op planning@kiddoozz.nl een screenshot van uw nieuwe  maandrecht zodat wij het correcte bedrag aan kinderopvangtoeslag in mindering op de factuur kunnen brengen.

Om welke wijzigingen gaat het:

  • Opvangdagen/-uren: gaat uw kind meer of juist minder dagen/uren naar de kinderopvang, dan kan dit van invloed zijn op de hoogte van uw kinderopvangtoeslag.
  • LRK-nummer: elke kinderopvanglocatie heeft een uniek LRK-nummer. Verandert u van locatie of van kinderopvangorganisatie? Of gaat uw kind van het kinderdagverblijf naar de bso? Dan verandert ook het LRK-nummer.
  • Inkomen: de Belastingdienst berekent de kinderopvangtoeslag op basis van uw inkomen. Wordt uw inkomen of dat van uw partner hoger of lager, dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag.
  • Uurtarief: jaarlijks berekenen we wat de kosten voor kinderopvang het jaar daarop worden. Deze kosten baseren we op cijfers vanuit onze eigen organisatie, informatie uit de branche en van de overheid (inflatie, wijziging personeelskosten, wetgeving etc.). Dit ziet u terug in de jaarlijkse aanpassing van het uurtarief. Het uurtarief is daarnaast afhankelijk van de opvangsoort/het opvangpakket dat u afneemt.

Let op: studeert u, volgt u een traject om aan het werk te komen of bijvoorbeeld een inburgeringscursus? Geef eventuele wijzigingen in uw persoonlijke situatie dan eerst door aan de gemeente. Keurt de gemeente de wijziging goed, dan geeft u de wijziging door aan deBelastingdienst via ‘mijn toeslagen’.