Vragen over kinderopvangtoeslag en belastingdienst

KINDEROPVANGTOESLAG en BELASTINGDIENST

Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag? U heeft recht op kinderopvangtoeslag in de volgende situaties:
. u en uw partner werken of
. u volgt een traject naar werk of
. u volgt een opleiding of inburgeringscursus
Lees meer over wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag op: www.rijksoverheid.nl. Tevens dient de kinderopvangorganisatie waar je kind naar toe gaat, geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dat is het geval voor alle locaties van Kiddoozz kinderopvang.

Wie kan mij helpen bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag? Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag? De afdeling plaatsing en planning helpt u graag verder, mits u de kinderopvangtoeslag rechtstreeks laat storten op de rekening van Kiddoozz Kinderopvang.

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik? Dat hangt af van uw (gezamenlijke) jaarinkomen, het aantal uren dat u werkt, hoeveel kinderen binnen uw gezin naar de opvang gaan, hoeveel opvanguren u afneemt en het soort opvang (kinderdagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang). U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag aanvragen.

Tip: Wilt u weten wat u betaalt voor kinderopvang en wat u ontvangt aan kinderopvangtoeslag? Gebruik onze handige rekentool voor een proefberekening.

Wat zijn de toeslagtarieven voor kinderopvang? De overheid stelt jaarlijks het maximale uurtarief vast waarover u een procentuele vergoeding krijgt (kinderopvangtoeslag).

Waar vind ik het LRK-nummer van de kinderopvang? Het LRK-nummer (LRK staat voor Landelijk Register Kinderopvang) van uw Kiddoozz locatie kunt u op twee plekken vinden:

 • In het Landelijk Register Kinderopvang kunt u het nummer opzoeken. U hoeft daar alleen de naam van de locatie en de plaatsnaam in te vullen.
 • Het LRK-nummer staat ook op de webpagina van Kiddoozz, onder ‘Locaties‘.

Waar moet ik nog meer op letten voor wat betreft de kinderopvangtoeslag?
Belangrijke documenten voor/van de Belastingdienst

 • Jaaropgave
 • Getekende kinderopvangovereenkomst
 • Bewijs eigen bijdrage

U ontvangt jaarlijks, voor 1 maart, een jaaropgave kinderopvang van ons. De Belastingdienst kan daar om vragen. Net als om een getekende opvangovereenkomst. Zorg er daarom voor dat u een getekend contract hebt, vóórdat uw kind op de opvang start.

De Belastingdienst kan ook vragen om afschriften waaruit blijkt dat u een eigen bijdrage betaalt voor de kinderopvang. Het is dus heel belangrijk dat u tijdig uw eigen bijdrage betaalt, dan wel dat u een betalingsafspraak voor de achterstand met ons maakt.

Let op: Kunt u deze documenten niet aan de Belastingdienst overleggen, dan kan de Belastingdienst u een boete geven of terugbetaling van reeds ontvangen kinderopvangtoeslag eisen.

Tip: Krijgt u een brief van de Belastingdienst? Lees deze altijd goed door, zodat u eventuele vragen tijdig kunt beantwoorden.

Welke wijzigingen moet ik doorgeven aan de Belastingdienst?

Check de app van de Belastingdienst!

10 situaties waarbij u uw kinderopvangtoeslag moet checken en wijzigen

Ontvangt u maandelijks kinderopvangtoeslag? Vergeet dan niet om ook gedurende het jaar uw gegevens te checken en zo nodig te wijzigen via ‘Mijn toeslagen’ op Toeslagen.nl of de app Kinderopvangtoeslag (beschikbaar in de Apple Store en op Google Playstore). Hoeveel toeslag u als ouder maandelijks krijgt, hangt namelijk af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoeveel u dat jaar verwacht te verdienen en van hoeveel opvang u elke maand gebruikmaakt. Verandert hierin iets, dan heeft dat ook invloed op de toeslag waar u recht op hebt.

Belastingdienst/Toeslagen geeft 10 voorbeelden van situaties waarbij ouders hun gegevens moeten checken en zo nodig wijzigen.

 1. U neemt minder opvanguren af. Vergeet dan niet uw maandelijkse opvanguren aan te passen. Hebt u tijdelijk helemaal geen opvang nodig? Zet dan de opvanguren op 0 uur. Dan wordt uw kinderopvangtoeslag tijdelijk stopgezet. Hebt u weer opvang nodig, dan pas u de opvanguren gewoon weer aan.
 2. U kiest er voor om oma en opa altijd te laten oppassen en geen kinderopvang meer af te nemen. Zet de kinderopvangtoeslag dan meteen stop.
 3. U gaat meer of minder verdienen. Geef dan uw nieuwe inkomen door. Verandert u inkomen binnenkort en wilt u nu alvast weten welke gevolgen dit heeft voor uw kinderopvangtoeslag? Maak dan een proefberekening.
 4. U start uw eigen bedrijf. Ook dan verandert uw situatie ingrijpend. Hoeveel u precies gaat verdienen, weet u als ondernemer vaak nog niet. Maak daarom een schatting en geef deze door. Check vervolgens elk kwartaal of uw schatting nog klopt.
 5. U verliest uw baan. Vanaf het moment dat u geen baan meer heeft, heeft u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Daarna vervalt uw recht op kinderopvangtoeslag. Geef het daarom meteen door als u geen baan meer heeft.
 6. U stopt met werken en gaat een studie volgen. Geef dan door dat u niet meer werkt en dat u een studie gaat volgen. Dan berekent Belastingdienst/Toeslagen op basis van uw nieuwe situatie op hoeveel toeslag u recht heeft. Wilt u nu alvast weten of uw studie recht geeft op kinderopvangtoeslag? Bekijk het hier.
 7. U en uw partner gaan uit elkaar. Dat heeft ook gevolgen voor uw kinderopvangtoeslag. Geef uw nieuwe situatie door. En doe de ‘Scheiden checklist’ om te zien wat u nog meer moet regelen.
 8. U hebt nog een kind dat naar de opvang gaat. Geef dan eenvoudig aan dat er nog een kind naar de opvang gaat.
 9. Uw kind wordt vier en gaat naar de basisschool. Dan mag uw zoon of dochter alleen nog maar naar de Buitenschoolse Opvang. Ook voor de Buitenschoolse Opvang kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Om te bepalen op hoeveel toeslag u dan recht heeft, geeft u aan dat uw kind naar een nieuwe opvang gaat en vult u de gegevens uit het nieuwe opvangcontract in.
 10. Het opvangtarief verandert. Het tarief kan elk jaar per 1 januari veranderen. Geef wijzigingen altijd door. U vindt het tarief meestal in het contract van jouw opvangorganisatie.

Als u geen veranderingen doorgeeft, wordt pas bij de definitieve berekening na afloop van een jaar duidelijk dat uw werkelijke situatie anders was. U hebt dan te veel of te weinig toeslag gekregen, met het gevolg dat u toeslag terug moet betalen of terug krijgt.

Dus verandert er iets in uw situatie? Check en wijzig je gegevens via Toeslagen.nl.

Let op: studeert u, volgt u een traject om aan het werk te komen of bijvoorbeeld een inburgeringscursus? Geef eventuele wijzigingen in uw persoonlijke situatie dan eerst door aan de gemeente. Keurt de gemeente de wijziging goed, dan geeft u de wijziging door aan de Belastingdienst via ‘mijn toeslagen’.