Wijzigingsformulier

Indien u al gebruik maakt van onze opvang kunt u via dit formulier direct online eventuele wijzigingen aan ons doorgeven voor de door u gewenste opvang voor uw kind(eren).

Opzegging

Voor opzegging van kindplaatsen en/of het verminderen van het aantal dagen opvang geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Uitbreiding van de opvang

Voor uitbreiding van de opvang is geen termijn van toepassing, dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de door u gewenste extra dagen op de locatie.