Home Klachten

Klachten

Bent u tevreden? Vertel het anderen.
Gaat er iets niet helemaal goed? Vertel het ons!

Vanzelfsprekend stellen wij alles in het werk om de dienstverlening aan zowel ouders/verzorgers als kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Gelukkig lukt dat bijna altijd. Onze ouders/verzorgers zijn van harte uitgenodigd om op de eigen locatie de medewerkers en/of de desbetreffende leidinggevende hun complimenten te geven indien zij tevreden zijn over de dienstverlening.
Maar mocht u als ouder/verzorger een punt ter verbetering zien, ook dan vragen wij u dit te bespreken. Dit stelt ons namelijk in staat om samen naar oplossingen te zoeken en eventuele wijzigingen op locatie door te voeren, met als doel de best mogelijke opvang voor de kinderen. Elk compliment, elke kritiek en elke klacht ziet Kiddoozz als een signaal tot of behoefte aan een betere afstemming en een kans om structureel verbeteringen aan te brengen in onze dienstverlening.

Wanneer de klachtbehandeling op locatie niet tot tevredenheid verloopt staat het ouders/verzorgers natuurlijk vrij om een officiële klacht in te dienen. Wel zou het fijn zijn wanneer u als eerste uw ongenoegen bespreekt met de desbetreffende medewerker. Indien dit niet leidt tot een oplossing, dan verzoeken wij u de klacht te bespreken met de teammanager van de locatie.