Facturen

FACTUREN

Hoe ontvang ik de factuur? Per e-mail ontvangt u een link naar de portal, waarop alle facturen staan. Wilt u dit e-mailadres wijzigen? Laat het ons weten via debiteuren@kiddoozz.nl.

Ik heb een vraag over de hoogte van een factuur. De afdeling plaatsing en planning helpt u graag verder. De afdeling is telefonisch bereikbaar via 010-2041820, optie 1 op maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur

. Natuurlijk kunt u altijd een mail sturen aan planning@kiddoozz.nl. Houdt uw relatienummer bij de hand (die staat bijvoorbeeld op de factuur), zodat we snel inzicht hebben in uw situatie.

Op welk rekeningnummer kan ik mijn factuur voor de kinderopvang betalen?
Maakt u gebruik van kinderopvang en/of buitenschoolse opvang en begint uw relatienummer met 112, 114 of 115 dan kunt u uw betalingen overmaken naar rekeningnummer NL42RABO0110461347 t.n.v. Kiddoozz te Rotterdam onder vermelding van uw debiteurennummer.

Maakt u gebruik van kinderopvang en/of buitenschoolse opvang en begint uw relatienummer met 118 dan kunt u uw betalingen overmaken naar rekeningnummer NL14RABO0144636115 t.n.v. Kiddoozz Rotterdam te Rotterdam onder vermelding van uw debiteurennummer.

Maakt u gebruik van peuteropvang dan kunt u uw betalingen overmaken naar rekeningnummer NL36RABO0119868806 t.n.v. Kiddoozz Peuteropvang te Rotterdam onder vermelding van uw debiteurennummer.

Ik heb een vraag over de betaling van de factuur. De afdeling debiteuren helpt u graag verder. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn we van 09.00 tot 12.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 010-2041820 optie 2. Tevens zijn wij tijdens werkdagen bereikbaar per mail op debiteuren@kiddoozz.nl. Houdt uw debiteurennummer bij de hand (die staat bijvoorbeeld op de factuur), zodat we snel inzicht hebben in uw situatie.

Ik kan nu niet betalen. Is er een betalingsregeling mogelijk? Als u wel wilt, maar niet kunt betalen, dan kunt u online via uw factuurdossier per factuur een betalingsvoorstel doen. U geeft bijvoorbeeld aan in hoeveel termijnen u de factuur wilt betalen. Wij zullen dit voorstel overwegen en u krijgt z.s.m. een bevestiging van de betalingsafspraak dan wel een tegenvoorstel. We helpen u graag verder met een regeling om oplopende achterstanden te voorkomen.

Waarom is het bedrag van de creditnota niet teruggestort op mijn rekening? Het bedrag dat u nog tegoed hebt, verrekenen we met de openstaande rekening. Als er geen openstaande rekening is, dan verrekenen we het tegoed met de toekomstige facturen. Als u het liever eerder ontvangt, dan horen we het graag op debiteuren@kiddoozz.nl.

Automatische incasso of zelf overmaken? De meeste ouders/verzorgers geven ons een machtiging voor een automatische incasso. Zonder deze machtiging kunnen we de kosten voor de kinderopvang niet van uw rekening afschrijven. Het voordeel van automatisch betalen is dat u altijd op tijd betaalt, zonder dat u er aan hoeft te denken. Maakt u het bedrag liever zelf over? Dat kan natuurlijk ook.

Hoe kan ik mijn automatische machtiging intrekken? U kunt via het contactformulier doorgeven dat u de automatische machtiging wilt intrekken. Zorg wel voor tijdige betaling van de facturen, bijvoorbeeld met een periodieke overschrijving via uw bank. Let wel: afname van kinderopvang en buitenschoolse opvang wordt vooraf aan u gefactureerd. Dit betekent dat u rond de 12e van iedere maand een factuur ontvangt voor de volgende maand. Deze factuur moet voor de 1e van de maand van opvang aan ons betaald zijn.

Krijg ik een jaaropgave van de kinderopvangkosten? Ja, in het eerste kwartaal van elk kalenderjaar sturen wij u automatisch de opgave van het voorgaande jaar per e-mail. Heeft u deze niet ontvangen? Neem dan gerust even contact op met de onze debiteurenafdeling, zodat we samen kunnen uitzoeken wat er aan de hand is. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn we van 09.00 tot 12.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 010-2041820 optie 2. Tevens zijn wij tijdens werkdagen bereikbaar per mail op debiteuren@kiddoozz.nl . Houdt uw debiteurennummer bij de hand (die staat bijvoorbeeld op de factuur), zodat we snel inzicht hebben in uw situatie.

Het aantal opvanguren op de factuur komt niet overeen met het aantal uren dat mijn kind werkelijk naar de opvang is geweest. Hoe kan dit? Wij factureren op basis van de overeenkomst. Daarin staan de uurprijs en het gemiddeld aantal (vaste) opvanguren per maand. Als uw kind ziek is geweest, een lang weekend uit logeren of op vakantie, dan kunnen we dat bedrag niet restitueren.

Ik krijg betalingsherinneringen voor een bedrag dat de gemeente zou moeten betalen. Wat nu? Het is mogelijk dat de gemeente ons nog niet heeft betaald. Maakt u zich zorgen, neem dan gerust even contact op met ons, zodat we samen kunnen uitzoeken wat er aan de hand is. De afdeling planning en plaatsing is telefonisch bereikbaar via 010-2041820, optie 1 op maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur. Natuurlijk kunt u altijd een mail sturen aan planning@kiddoozz.nl. Houdt uw relatienummer bij de hand (die staat bijvoorbeeld op de factuur), zodat we snel inzicht hebben in uw situatie.

Ik krijg betalingsherinneringen voor een bedrag dat de Belastingdienst zou moeten betalen. Wat nu? U dient z.s.m. contact op te nemen met de Belastingdienst op 0800-0543 (gratis) om na te vragen waarom er geen (volledige) betaling is gedaan, om ons vervolgens hiervan op de hoogte te stellen. De afdeling debiteuren helpt u graag verder. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn we van 09.00 tot 12.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 010-2041820 optie 2. Tevens zijn wij tijdens werkdagen bereikbaar per mail op debiteuren@kiddoozz.nl . Houdt uw relatienummer bij de hand (die staat bijvoorbeeld op de factuur), zodat we snel inzicht hebben in uw situatie.

Welke additonele kosten kunnen in rekening worden gebracht en wanneer?
Klik hier voor een overzicht.