Home Opvang

Opvang

“Top kinderopvang, jammer dat we verhuisd zijn, want mijn zoontje had het goed naar zijn zin. Leuke gevarieerde activiteiten en warm eten. Dames jullie zijn top!!!”
Julie Choi

 

Kiddoozz kinderopvang biedt kinderen een tweede thuis. Een thuis waar kinderen rustig kunnen opgroeien, ontdekken en ervaren. Ieder in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Want elk kind is tenslotte uniek.

Kiddoozz Kinderopvang biedt:

  • Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
  • Peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar
  • Voor- en naschoolse opvang inclusief vakantieopvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar

Kiddoozz Kinderopvang biedt kinderen een plek waar ze liefde en aandacht krijgen en waar ze zichzelf kunnen zijn. We dagen kinderen uit met activiteiten, lekker spelen en voldoende rust. We zorgen voor een goede balans tussen niet teveel en niet te weinig. Een divers aanbod voor uw kind hoort daarbij. We stimuleren kinderen en begeleiden hen graag samen met u als ouder, zodat ieder kind in een veilige omgeving het maximale uit zichzelf kan halen.

We bieden meer dan alleen opvang:

  • Gezonde en warme maaltijden
  • Aandacht voor de ontwikkeling van ieder kind
  • Vroeg- en voorschools educatieprogramma voor peuters
  • Overleg met ouders en, indien gewenst, hulp bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag
  • Ruime openingstijden
  • Samenwerking met andere opvoedpartners in Rotterdam, Hoogvliet, Dordrecht en Vlaardingen

Uk en Puk
De ontwikkeling van de kinderen monitoren we aan de hand van de ontwikkelingsmethode Uk en Puk. Een themagerichte methode die op speelse wijze de taal- en rekenvaardigheden stimuleert. Veel van onze locaties zijn VE gecertificeerd. Dit betekent ook dat de gemeente, samen met het Ministerie van Onderwijs de kwaliteit van onze opvang bewaakt en jaarlijks controleert.

Stam- en Basisgroep
Binnen Kiddoozz hebben we stam- en basisgroepen. De stamgroep is de groep waarin kinderen op het kinderdagverblijf worden ingedeeld. De BSO daarentegen kent basisgroepen. Voor beide groepen geldt dat kinderen worden ingedeeld in een vaste groep en dat deze groepen begeleid worden door een vaste pedagogisch medewerker. Tot slot heeft elke groep een eigen, op de leeftijd van de kinderen, afgestemde groepsruimte.