Vragen over de tarieven en pakketten 2021

TARIEVEN en PAKKETTEN 2021

KDV – Zijn de tijden van de halve dagopvang gewijzigd? Ja, bij diverse locaties is dit gewijzigd, wanneer er een overlap was tussen het ochtenddagdeel en het middagdagdeel. Wettelijk gezien mag dit niet (meer), omdat er dan te veel kinderen tegelijk in het pand aanwezig kunnen zijn. Daarom zijn de opvangtijden van de ochtend en de middag nu aansluitend.

  • Voor locaties geopend van 7.00–18.00 uur wordt dit 7.00-12.30 en 12.30-18.00 uur.
  • Voor locaties geopend van 7.00–18.30 uur wordt dit 7.00-12.45 en 12.45-18.30 uur.
  • Voor locaties geopend van 7.30–18.30 uur wordt dit 7.30-13.00 en 13.00-18.30 uur.

BSO – Is het BSO 6 weken vakantiepakket vervallen? Ja, deze is vervallen per 1 januari 2021. U kunt zelf doorgeven aan plaatsing@kiddoozz.nl welk vakantiepakket u wilt vanaf 2021. U kunt kiezen uit 0 vakantieweken, 9 vakantieweken of 12 vakantieweken. Met behulp van de rekentool op onze website kunt u berekenen wat voor u netto het meest gunstige is. Wanneer u niets aan ons doorgeeft, wijzigen wij het automatisch in het pakket van 9 weken.

BSO – Is mijn BSO-pakket inclusief of exclusief studiedagen?
Wanneer u een BSO-pakket heeft van in totaal 49 of 52 weken, dan is dit inclusief studiedagen (soms ook margedagen genoemd) op uw ‘eigen vaste dag’.
Wanneer u een BSO-pakket heeft van 40 weken, dan is dit niet inclusief studiedagen. Wanneer u dan op uw eigen vaste dag ’s ochtends ook opvang wilt, kunt u dit aanvragen en zal dit extra worden gefactureerd.

KDV/BSO- Wanneer kan ik gratis opvang krijgen bij bijvoorbeeld een stakingsdag of tropenrooster? Voor iedereen geldt: Wanneer een dergelijke dag op uw ‘eigen vaste dag’ valt, dan zijn maximaal 3 van deze dagen gratis. Daarnaast geldt dat wanneer er minder dan 5 kinderen zijn aangemeld voor de extra opvang de locatie gesloten kan blijven of zal worden samengevoegd met een nabijgelegen locatie.

Kan elk kind terecht op een van de locaties van Kiddoozz? Onze kinderopvangvoorzieningen zijn toegankelijk voor elk kind. Als een kind extra zorg en aandacht vraagt, wordt in overleg met ouders en leidinggevende gekeken wat de mogelijkheden binnen onze kinderopvang zijn.