Vragen over de tarieven en pakketten

TARIEVEN en PAKKETTEN 

BSO – Is mijn BSO-pakket inclusief of exclusief studiedagen?

Wanneer u een BSO-pakket heeft van in totaal 49 of 52 weken, dan is dit inclusief studiedagen (soms ook margedagen genoemd) op uw ‘eigen vaste dag’.
Wanneer u een BSO-pakket heeft van 40 weken, dan is dit niet inclusief studiedagen. Wanneer u dan op uw eigen vaste dag ’s ochtends ook opvang wilt, kunt u dit aanvragen en zal dit extra worden gefactureerd. Hiervoor hanteren wij de studiedagen zoals ze vermeldt staan in de schoolgids.

KDV/BSO- Wanneer kan ik gratis opvang krijgen bij bijvoorbeeld een stakingsdag of tropenrooster? Voor iedereen geldt: Wanneer een dergelijke dag op uw ‘eigen vaste dag’ valt, dan zijn maximaal 3 van deze dagen gratis. Daarnaast geldt dat wanneer er minder dan 5 kinderen zijn aangemeld voor de extra opvang de locatie gesloten kan blijven of zal worden samengevoegd met een nabijgelegen locatie.

Kan elk kind terecht op een van de locaties van Kiddoozz? Onze kinderopvangvoorzieningen zijn toegankelijk voor elk kind. Als een kind extra zorg en aandacht vraagt, wordt in overleg met ouders en leidinggevende gekeken wat de mogelijkheden binnen onze kinderopvang zijn.