Home Locaties Peuteropvang de Wissel

Peuteropvang de Wissel

Peuteropvang de Wissel is een speelgroep voor peuters in het gebouw van basisschool De Wissel in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Wij bieden kinderen van 2 tot 4 jaar hier de kans zich te ontwikkelen en zich spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool.

Na de zomervakantie wijzigen onze openingstijden als volgt:

  • maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend: 8:30-12:30 uur
  • maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag: 13:00-17:00 uur
  • woensdag zijn wij gesloten

Spelenderwijs leren in een veilige omgeving

Op de peuterspeelgroep zitten kinderen van 2-4 jaar in een groep van maximaal 16 kinderen. De kinderen worden op vaste dagdelen, en in een vaste groep opgevangen.
Peuterspeelgroep de Wissel werkt met de Vroeg- en Voorschoolse Educatie methode “Uk en Puk,” waarin veel extra aandacht is voor de ontwikkeling van de kinderen op sociaal gebied en ook taal- en rekenvaardigheden.
De activiteiten worden afgestemd op een vast thema, waarbij de ontwikkeling van de kinderen op een speelse manier worden gestimuleerd. Elke dag verloopt volgens een vaste structuur. Per dagdeel zijn er twee vaste medewerkers aanwezig om de kinderen te begeleiden. De groepsruimtes zijn ingedeeld in verschillende speel hoeken, zodat kinderen uitgedaagd worden om te ontdekken.

 

 

Wat wij bieden:

  • Een speelse leeromgeving ter voorbereiding op de basisschool
  • Een doorgaande leerlijn
  • Opvang op vaste dagdelen en in een vertrouwde groep

Verkort aanmeldformulier Peuteropvang De Wissel t.b.v. peuterconsulenten

Door middel van dit formulier kan een kindje worden aangemeld door de peuterconsulent op de Peuteropvang locatie. Dit betreft nog geen inschrijving. De locatie zal na ontvangst van het aanmeldformulier contact opnemen met ouder/verzorger en in overleg met ouder/verzorger het kindje officieel inschrijven.

Naam kind
MM slash DD slash JJJJ
Naam ouder/verzorger