Home Werkwijze

Werkwijze

“Fijne leuke opvang. Veel vermaak voor alle leeftijden. Super lieve leidsters. Fijn en veilig gevoel als de kleine daar is.”
Denise Pattijn

Rondleiding aanvragen

Elke kind is uniek: het ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen wijze. Kiddoozz kinderopvang streeft ernaar de ontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk te stimuleren en ondersteunen. Dat doen we in een inspirerende en positieve omgeving, zodat ze straks goed voorbereid de wijde wereld in kunnen.

Buitenspelen, weer of geen weer!
Geen enkele binnenruimte, hoe groot, mooi en leerrijk die ook is, kan voor een kind het buitenspelen vervangen. De vele prikkels die de open buitenruimte biedt, wekken nieuwsgierigheid op en stimuleren de kinderen om meer te bewegen. Dat doen zij niet alleen; zij zoeken speelkameraadjes op om samen de natuurschatten te verkennen. Wij zijn van nature allemaal sociale wezens en de kinderen leren op deze manier ontzettend veel van elkaar. Door het buitenspelen verleggen ze hun grenzen in de motorische vaardigheden, leren te balanceren op de ongelijke ondergrond, te ontwijken en afstand in te schatten. Tevens oefenen zij hun behendigheid tijdens het klimmen, rennen, springen, glijden, gooien en vangen. En dat allemaal zonder instructies van de pedagogisch medewerkers. Buitenspelen heeft dan ook een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties.

En wat zijn ze creatief! Zelf vervangen zij het “kant-en-klare” speelgoed door hun fantasie te gebruiken en door materialen die de natuur te bieden heeft. Dankzij de ervaringen die de kinderen opdoen, worden zij zelfstandiger, sociaal vaardiger, maar ook zelfverzekerd. Regent het? Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel. Met regenlaarsjes wordt het stampen in de regenplassen veel leuker! Op de paraplu horen zij het getik van de regen en blijven zij lekker droog.

Hierom vinden wij het belangrijk dat kinderen elke dag buitenspelen, u ook?

Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan biedt houvast als het gaat om het stimuleren van ontwikkelingskansen, het bewaken van de kwaliteit die we bieden en de invloed van onze multiculturele samenleving. Maar het beleidsplan gaat ook in op onze algemene werkwijze. Denk daarbij aan het stimuleren van taalontwikkeling, het toepassen van opvoedingstheorieën en het signaleren van gedrags- en ontwikkelingsproblemen.

Bekijk ons complete Pedagogisch Beleidsplan hier!

Kiddoozz biedt:

  • Een veilige en stimulerende omgeving waarin kinderen in groepsverband kunnen ontwikkelen;
  • Respect voor wat een kind kan en is;
  • Een gestructureerde aanpak waarin aandacht is voor persoonlijke én sociale competenties;
  • Ondersteuning bij de ontwikkeling van waarden en normen;
  • Aandacht voor de diversiteit in onze samenleving;
  • Kwaliteit en continuïteit;
  • De mogelijkheid voor ouders om werk en gezin op een verantwoorde manier te combineren.

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Kiddoozz hanteert het op landelijk niveau ontwikkelde model Meldcode huiselijk geweld en  kindermishandeling voor kindercentra, waarin een duidelijke procedure is vastgelegd die gevolgd wordt in het geval van een (vermoeden) van kindermishandeling en/of seksueel misbruik. De Meldcode geeft richtlijnen hoe te handelen. Onze aandachtsfunctionarissen zijn deskundig op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij ondersteunen collega’s die een vermoeden hebben van kindermishandeling, maar ook ouders die een hulpvraag hebben, kunnen bij hen terecht.

Vertrouwensinspecteur
De Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het onderwijs en de kinderopvang Vertrouwensinspecteurs toegekend. Een Vertrouwensinspecteur biedt een luisterend oor en geeft een advies. De Vertrouwensinspecteur lost dus niets op en maakt géén melding bij externe instanties.

Wanneer een vertrouwensinspecteur benaderen?
Bij vermoeden van één of meerdere van de onderstaande geweld gerelateerde signalen, vragen wij u om altijd eerst met de teamanager van de locatie contact op te nemen. Heeft u behoefte om uw vermoeden met een externe persoon te bespreken? Dan kunt u de Vertrouwensinspecteur benaderen.

Kinderopvanghouders, medewerkers en ouders kunnen de Vertrouwensinspecteur benaderen bij vermoeden van:
– mogelijk psychisch of fysiek geweld bij een opgevangen kind
– mogelijke seksuele intimidatie en seksueel misbruik bij een opgevangen kind

Hoe is de Vertrouwensinspecteur te bereiken?
De Vertrouwensinspecteur is bereikbaar op alle werkdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur via telefoonnummer: 0900 111 3 111.

Voor algehele informatie over de rol van de Vertrouwensinspecteur verwijzen wij jullie naar het schema Vertrouwensinspecteurs voor kinderopvang.

Daarnaast is de Meldcode Kinderopvang die bij vermoeden van kindermishandeling van mentale, fysieke of seksuele aard toegepast wordt, nog steeds van kracht en dient te allen tijde door pedagogisch professionals gevolgd te worden.