Tarieven

Via de rekentool (klik hier), krijgt u snel een indicatie van de door u te betalen ouderbijdrage. Indien u een exacte (gratis) berekening wenst van uw netto maandkosten voor onze kinderopvang en de bijdrage die u van de overheid kunt ontvangen, verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst (klik hier). Wilt u weten of er voor uw kind snel een plaats is op één van de locaties bij Kiddoozz of heeft u andere vragen dan kunt u bellen met de afdeling plaatsing en planning: 010-2041820, kies voor optie 1 (telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.30 uur). Ook kunt u een mail sturen naar planning@kiddoozz.nl.

  • Opvang op vaste dagdelen en in een vertrouwde groep.
  • De uurprijs voor hele dagopvang (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO) is inclusief eten en drinken.
  • Voor de hele dagopvang eveneens inclusief gangbare babyvoeding en luiers (Kiddoozz biedt 1 merk luiers aan).

Tarieven 2021

KDV – vanaf €8,46 per uur*
BSO – vanaf €7,27 per uur*

Tarieven 2022

KDV – vanaf €8,69 per uur*
BSO – vanaf €7,49 per uur*

* Voor afwijkingen t.o.v. de standaardpakketten wordt een opslag in rekening gebracht. Informatie hierover kunt u opvragen bij de afdeling Plaatsing en Planning. De afdeling is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 – 12.30 uur (010-2041820/optie 1). Buiten deze tijden is de afdeling per mail bereikbaar op plaatsing@kiddoozz.nl.

Kiddoozz factureert vooraf rond de 11e van iedere maand. De jaarlijkse ouderbijdrage wordt in 12 maandelijkse termijnen bij ouders in rekening gebracht. Dit betekent dus ook dat ouders die in de vakantieperiodes geen gebruik maken van opvang of peuterspeelzaal, toch een factuur ontvangen. Kiest u ervoor om Kiddoozz te machtigen uw ouderbijdrage automatisch te incasseren dan vindt de incasso rond de 26e van de maand plaats. Kiddoozz brengt maandelijks €2,50 administratiekosten bij u in rekening als u geen gebruik maakt van de optie automatisch incasseren. Wilt u de ouderbijdrage zelf naar Kiddoozz overmaken dan dient het bedrag op de laatste dag van de maand waarin u uw factuur ontvangt bij ons binnen te zijn.

 

Overzicht additionele kosten

Omschrijving Administratiekosten
Factuur per post  (op verzoek van ouder(s)/verzorger(s))  € 2,50 per maand
Geen automatische incasso  € 2,50 per maand
Automatische incasso gestorneerd  € 10,- per stornering
Eerste aanmaning  € 15
Vanaf 2e wijziging plaatsingscontract binnen 12 maanden  € 17,50 per wijziging
Boete vanaf 3e keer te vroeg brengen of te laat halen kind  € 25

 

Opvragen van kopieën van contracten/facturen/jaaropgaves

Bij het aangaan van het contract met Kiddoozz, heeft u deze in tweevoud ontvangen/toegezonden gekregen waarvan één exemplaar voor uw eigen administratie. Maandelijks verzenden wij de facturen en in de loop van januari/februari verzenden wij u de jaaropgaaf van het voorgaande jaar.

U heeft in het verleden al deze stukken dus al toegestuurd gekregen voor uw eigen administratie. Om die reden rekenen wij administratiekosten voor het toesturen van kopieën van deze stukken. De volgende administratiekosten gelden:

Gevraagde stukken* Administratiekosten
Kopie contract(en) per email  € 10
Kopie contract(en) per post  € 12,50
Kopie jaaropgave(s) per email  € 10
Kopie jaaropgave(s) per post  € 12,50
Kopie facturen  € 2,50 per factuur

* De administratiekosten zijn afhankelijk van het aantal contracten/jaaropgaves/facturen u opvraagt

Indien u deze kopieën wenst te ontvangen, kunt u de administratiekosten zoals in bovenstaande tabel vermeld overmaken naar IBAN rekeningnummer NL42 RABO 0110 4613 47 onder vermelding van ‘administratiekosten aanvraag kopieën en uw debiteurnummer’ . Daarnaast stuurt u een mail naar debiteuren@kiddoozz.nl en vermeld hierin de volgende zaken:

  • Debiteurnummer;
  • Uw naam en huidig adres of email-adres als u de stukken als scan wilt ontvangen;
  • Welke stukken u wilt ontvangen;
  • Als het om contracten gaat, voor welk(e) kind(eren) u deze wilt ontvangen;
  • Als het gaat om jaaropgaves, voor welk jaar of welke jaren u deze wilt ontvangen;
  • Als het gaat om facturen, over welke periode u deze wilt ontvangen.

Na ontvangst van uw email en de administratiekosten, worden de gevraagde stukken op gevraagde wijze aan u opgestuurd. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van 5 werkdagen na ontvangst van uw mail en betaling.

Maak kennis met Kiddoozz en schrijf je in!

Inschrijven