Tarieven

Via de rekentool (klik hier), krijgt u snel een indicatie van de door u te betalen ouderbijdrage. Indien u een exacte (gratis) berekening wenst van uw netto maandkosten voor onze kinderopvang en de bijdrage die u van de overheid kunt ontvangen, verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst (klik hier). Wilt u weten of er voor uw kind snel een plaats is op één van de locaties bij Kiddoozz of heeft u andere vragen dan kunt u bellen met de afdeling plaatsing en planning: 010-2041820, kies voor optie 1 (telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.30 uur). Ook kunt u een mail sturen naar planning@kiddoozz.nl.

  • Opvang op vaste dagdelen en in een vertrouwde groep.
  • De uurprijs voor hele dagopvang (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO) is inclusief eten en drinken.
  • Voor de hele dagopvang eveneens inclusief gangbare babyvoeding en luiers (Kiddoozz biedt 1 merk luiers aan).

Tarieven 2024

KDV – vanaf €10,29 per uur*
BSO – vanaf €8,79 per uur*

* Voor afwijkingen t.o.v. de standaardpakketten wordt een opslag in rekening gebracht. Informatie hierover kunt u opvragen bij de afdeling Plaatsing en Planning. De afdeling is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 – 12.30 uur (010-2041820/optie 1). Buiten deze tijden is de afdeling per mail bereikbaar op plaatsing@kiddoozz.nl.

Kiddoozz factureert vooraf rond de 11e van iedere maand. De jaarlijkse ouderbijdrage wordt in 12 maandelijkse termijnen bij ouders in rekening gebracht. Dit betekent dus ook dat ouders die in de vakantieperiodes geen gebruik maken van opvang of peuterspeelzaal, toch een factuur ontvangen. Kiest u ervoor om Kiddoozz te machtigen uw ouderbijdrage automatisch te incasseren dan vindt de incasso rond de 26e van de maand plaats. Kiddoozz brengt maandelijks €3,50 administratiekosten bij u in rekening als u geen gebruik maakt van de optie automatisch incasseren. Wilt u de ouderbijdrage zelf naar Kiddoozz overmaken dan dient het bedrag op de laatste dag van de maand waarin u uw factuur ontvangt bij ons binnen te zijn.

Opvragen van kopieën van contracten/facturen/jaaropgaves

Bij het aangaan van het contract met Kiddoozz, heeft u deze in tweevoud ontvangen/toegezonden gekregen waarvan één exemplaar voor uw eigen administratie. Maandelijks verzenden wij de facturen en in de loop van januari/februari verzenden wij u de jaaropgaaf van het voorgaande jaar.

Heeft u een kopie van deze stukken nodig dan kunt u deze opvragen via planning@kiddoozz.nl.

Wij verzoeken u het volgende te vermelden: uw volledige naam, volledige naam van uw kind(eren), locatie waar uw kind op gezeten heeft en het jaar/periode waarover het gaat.

Houdt rekening mee met een reactietijd van 14 werkdagen.

Maak kennis met Kiddoozz en schrijf je in!

Inschrijven