Home Locaties Buitenschoolse opvang De Bevertuin

Buitenschoolse opvang De Bevertuin

De Bevertuin is een BSO-locatie van Kiddoozz gevestigd in de wijk Beverwaard. Een prachtige, ruime locatie, waar 77 kinderen plezier kunnen maken met elkaar.

De BSO kinderen beschikken over 3 uitdagende groepsruimtes en een hal met een podium, waarop ieder kind zijn/haar eigen talenten kan laten zien. Wanneer een kind zijn/haar huiswerk wil maken is er een rustig huiswerkplekje ingericht.

tuin bevertuin

BSO de Bevertuin zet zich actief in in de wijk

We bieden kinderen een veelzijdig themagericht programma, waarin ook sport- en buitenactiviteiten een prominente rol hebben. We betrekken de kinderen bij de invulling van ons activiteitenprogramma en dagprogramma. Ook zijn wij actief in de wijk. Wij bezoeken bijvoorbeeld samen met de kinderen de bewoners van de IJsselburgh en De Wetering. In de vakantie en op vrije dagen bieden wij een afwisselend programma vol buitenactiviteiten. We hebben een goede samenwerking met diverse basisscholen in Beverwaard. Wij zijn een “Lekker Fit!” BSO locatie. Iedere dag besteden we aandacht aan beweging en gezonde voeding voor de kinderen.

  

Wat wij bieden

  • Een gevarieerd activiteiten programma
  • Gezonde voeding en veel beweging
  • Sociale betrokkenheid met ouders en in de wijk
  • Opvang op werkdagen van 7.30 – 18.30 uur
  • 52 weken per jaar geopend

Optionele extra’s

  • Verlengde opvang vanaf 7.00 uur en tot 18.30 uur
  • Mogelijkheid tot het ruilen van opvangdagen 

BSO de Bevertuin werkt samen met de volgende scholen: 

Op deze locatie kunt u ook terecht voor kinderdagopvang.