Home 2 – 4 jaar

2 – 4 jaar

“Geweldige opvang! Ze doen zoveel leuke dingen met de kinderen!! Onze zoon heeft het altijd super naar zijn zin!”
Charissa Schoenmakers-Dijkstra

Vraag een rondleiding aan

Peuteropvang

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Om een goede start te kunnen maken op de basisschool is het fijn als uw kind eerst de peuteropvang bezoekt. De peuteropvang biedt uw kind een veilige en rijke speel- en leeromgeving, waarin hij of zij de wereld waarin het leeft kan ontdekken, leren kennen en begrijpen.

De pedagogisch medewerkers stimuleren de totale ontwikkeling van het kind en geven speciale aandacht aan ontwikkelingsgebieden zoals taal, rekenen, sociaal, emotioneel en redzaamheid. En wanneer Nederlands niet de moedertaal is, besteden onze pedagogisch medewerkers extra aandacht aan het aanleren van de Nederlandse taal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is de peuteropvang vooral ook een gezellige en speciale plaats om andere kinderen en volwassenen te ontmoeten. Uw kind leert er sociale vaardigheden zoals; speelgoed delen, op je beurt wachten, samen spelen. Maar ook vragen stellen aan en gesprekken voeren met de pedagogisch medewerker.

Kiddoozz kinderopvang heeft inmiddels vijf locaties met peuteropvang en biedt 40 weken in het kalenderjaar opvang aan peuters in de leeftijd van 2 jaar tot 4 jaar. Op elke peuteropvang wordt  volgens een VVE methode gewerkt om tot hetzelfde doel te komen, namelijk ervoor zorgen dat de peuters met vier jaar zonder achterstand kunnen instromen in de kleutergroep van het basisonderwijs. Daarbij staat de sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind, het spelen, plezier maken en respect voor autonomie voorop.