Indienen klacht

Wanneer u een klacht wilt indienen verzoeken wij u onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Stap 1 van 2

  • MM slash DD slash JJJJ

Geschillencommissie

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing of uitkomst, dan hebben ouders/verzorgers en/of Oudercommissies de mogelijkheid zich te wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang.