Vragen over opvang

OPVANG BIJ KIDDOOZZ

Ik zoek opvang voor mijn kind. Is er plaats op een van de locaties van Kiddoozz? Vult u alstublieft het inschrijfformulier in via deze link. Een van de medewerkers van Plaatsing & Planning zal vervolgens contact met u opnemen.

Wat is de volgorde van plaatsing? Er wordt op volgorde van inschrijving geplaatst. Wel verlenen wij voorrang aan kinderen die vallen onder het gemeentelijk beleid Sociaal Medische Indicatie (SMI). Daarnaast hebben ouders die al een kind geplaatst hebben, voorrang bij plaatsing van een tweede of volgend kind. Al geplaatste kinderen krijgen voorrang bij een aanvraag voor uitbreiding van het aantal dagdelen, overplaatsing naar een andere vestiging of doorstroom van de ene opvangvorm naar de andere, bijvoorbeeld van kinderdagverblijf naar buitenschoolse opvang.

Ik wil graag mijn opvanguren of dagen wijzigen, kan dat? Ja, u kunt uw wijziging doorgeven door dit formulier in te vullen.

Wat betekent een flexibel plaatsingscontract bij Kiddoozz? Desgewenst kunt u, tegen een hogere uurprijs en met een plaatsingsgarantie van 50%, een flexibel plaatsingscontract voor uw kind afsluiten. De flexibiliteit zit niet in de af te nemen uren per dag. Dit zijn vaststaande blokken (ochtend/middag). De flexibiliteit heeft betrekking op de weekdagen waarop opvang wordt afgenomen. Deze kunnen van week tot week variëren, echter wij verzoeken u uiterlijk een maand van tevoren het opvangrooster door te geven aan de locatie.