Update Corona virus

15 maart 2020

Zojuist hebben de Ministers Slob en Bruins in een korte persconferentie aangekondigd, dat onder andere alle scholen en kinderopvangorganisaties tot 6 april hun deuren moeten sluiten. Wel zijn er uitzonderingen op deze maatregel voor de kinderen van ouders die werkzaam zijn in vitale sectoren. Wat dit precies voor onze locaties zal betekenen wordt op dit moment door de leiding van Kiddoozz Kinderopvang besproken. We zullen u na 20.00 uur vanavond nader berichten.