Veel gestelde vragen

TARIEVEN en PAKKETTEN 2021

KDV – Zijn de tijden van de halve dagopvang gewijzigd? Ja, bij diverse locaties is dit gewijzigd, wanneer er een overlap was tussen het ochtenddagdeel en het middagdagdeel. Wettelijk gezien mag dit niet (meer), omdat er dan te veel kinderen tegelijk in het pand aanwezig kunnen zijn. Daarom zijn de opvangtijden van de ochtend en de middag nu aansluitend.

 • Voor locaties geopend van 7.00–18.00 uur wordt dit 7.00-12.30 en 12.30-18.00 uur.
 • Voor locaties geopend van 7.00–18.30 uur wordt dit 7.00-12.45 en 12.45-18.30 uur.
 • Voor locaties geopend van 7.30–18.30 uur wordt dit 7.30-13.00 en 13.00-18.30 uur.

BSO – Is het BSO 6 weken vakantiepakket vervallen? Ja, deze is vervallen per 1 januari 2021. U kunt zelf doorgeven aan plaatsing@kiddoozz.nl welk vakantiepakket u wilt vanaf 2021. U kunt kiezen uit 0 vakantieweken, 9 vakantieweken of 12 vakantieweken. Met behulp van de rekentool op onze website kunt u berekenen wat voor u netto het meest gunstige is. Wanneer u niets aan ons doorgeeft, wijzigen wij het automatisch in het pakket van 9 weken.

BSO – Is mijn BSO-pakket inclusief of exclusief studiedagen?
Wanneer u een BSO-pakket heeft van in totaal 49 of 52 weken, dan is dit inclusief studiedagen (soms ook margedagen genoemd) op uw ‘eigen vaste dag’.
Wanneer u een BSO-pakket heeft van 40 weken, dan is dit niet inclusief studiedagen. Wanneer u dan op uw eigen vaste dag ’s ochtends ook opvang wilt, kunt u dit aanvragen en zal dit extra worden gefactureerd.

KDV/BSO- Wanneer kan ik gratis opvang krijgen bij bijvoorbeeld een stakingsdag of tropenrooster? Voor iedereen geldt: Wanneer een dergelijke dag op uw ‘eigen vaste dag’ valt, dan zijn maximaal 3 van deze dagen gratis. Daarnaast geldt dat wanneer er minder dan 5 kinderen zijn aangemeld voor de extra opvang de locatie gesloten kan blijven of zal worden samengevoegd met een nabijgelegen locatie.

Kan elk kind terecht op een van de locaties van Kiddoozz? Onze kinderopvangvoorzieningen zijn toegankelijk voor elk kind. Als een kind extra zorg en aandacht vraagt, wordt in overleg met ouders en leidinggevende gekeken wat de mogelijkheden binnen onze kinderopvang zijn.

OPVANG BIJ KIDDOOZZ

Ik zoek opvang voor mijn kind. Is er plaats op een van de locaties van Kiddoozz? Vult u alstublieft het inschrijfformulier in via deze link. Een van de medewerkers van Plaatsing & Planning zal vervolgens contact met u opnemen.

Wat is de volgorde van plaatsing? Er wordt op volgorde van inschrijving geplaatst. Wel verlenen wij voorrang aan kinderen die vallen onder het gemeentelijk beleid Sociaal Medische Indicatie (SMI). Daarnaast hebben ouders die al een kind geplaatst hebben, voorrang bij plaatsing van een tweede of volgend kind. Al geplaatste kinderen krijgen voorrang bij een aanvraag voor uitbreiding van het aantal dagdelen, overplaatsing naar een andere vestiging of doorstroom van de ene opvangvorm naar de andere, bijvoorbeeld van kinderdagverblijf naar buitenschoolse opvang.

Ik wil graag mijn opvanguren of dagen wijzigen, kan dat? Ja, u kunt uw wijziging doorgeven door dit formulier in te vullen.

Wat betekent een flexibel plaatsingscontract bij Kiddoozz? Desgewenst kunt u, tegen een hogere uurprijs en met een plaatsingsgarantie van 50%, een flexibel plaatsingscontract voor uw kind afsluiten. De flexibiliteit zit niet in de af te nemen uren per dag. Dit zijn vaststaande blokken (ochtend/middag). De flexibiliteit heeft betrekking op de weekdagen waarop opvang wordt afgenomen. Deze kunnen van week tot week variëren, echter wij verzoeken u uiterlijk een maand van tevoren het opvangrooster door te geven aan de locatie.

Hoe kan ik mijn plaatsingscontract opzeggen? Het plaatsingscontract kan via dit formulier worden opgezegd met inachtname van de opzegtermijn van 1 maand:

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
  Wanneer u het plaatsingscontract op wilt zeggen, moet u rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand vanaf de datum van opzegging.

KINDEROPVANGTOESLAG en BELASTINGDIENST

Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag? U heeft recht op kinderopvangtoeslag in de volgende situaties:
. u en uw partner werken of
. u volgt een traject naar werk of
. u volgt een opleiding of inburgeringscursus
Lees meer over wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag op: www.rijksoverheid.nl. Tevens dient de kinderopvangorganisatie waar je kind naar toe gaat, geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dat is het geval voor alle locaties van Kiddoozz kinderopvang.

Wie kan mij helpen bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag? Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag? De afdeling plaatsing en planning helpt u graag verder. De afdeling is telefonisch bereikbaar via 010-2041820, optie 1 op: maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 – 12.30 uur. Natuurlijk kunt u altijd een mail sturen aan planning@kiddoozz.nl. Houdt uw relatienummer bij de hand (die staat bijvoorbeeld op de factuur), zodat we snel inzicht hebben in uw situatie.

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik? Dat hangt af van uw (gezamenlijke) jaarinkomen, het aantal uren dat u werkt, hoeveel kinderen binnen uw gezin naar de opvang gaan, hoeveel opvanguren u afneemt en het soort opvang (kinderdagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang). U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag aanvragen.

Tip: Wilt u weten wat u betaalt voor kinderopvang en wat u ontvangt aan kinderopvangtoeslag? Gebruik onze handige rekentool voor een proefberekening.

Wat zijn de toeslagtarieven voor kinderopvang? De overheid stelt jaarlijks het maximale uurtarief vast waarover u een procentuele vergoeding krijgt (kinderopvangtoeslag). Vanaf 1 januari 2020 geldt voor kinderdagverblijven een maximum uurtarief van € 8,17 en voor buitenschoolse opvang een maximum uurtarief van € 7,02.

Waar vind ik het LRK-nummer van de kinderopvang? Het LRK-nummer (LRK staat voor Landelijk Register Kinderopvang) van uw Kiddoozz locatie kunt u op twee plekken vinden:

 • In het Landelijk Register Kinderopvang kunt u het nummer opzoeken. U hoeft daar alleen de naam van de locatie en de plaatsnaam in te vullen.
 • Het LRK-nummer staat ook op de webpagina van Kiddoozz, onder ‘Locaties‘.

Waar moet ik nog meer op letten voor wat betreft de kinderopvangtoeslag?
Belangrijke documenten voor/van de Belastingdienst

 • Jaaropgave
 • Getekende kinderopvangovereenkomst
 • Bewijs eigen bijdrage

U ontvangt jaarlijks, voor 1 maart, een jaaropgave kinderopvang van ons. De Belastingdienst kan daar om vragen. Net als om een getekende opvangovereenkomst. Zorg er daarom voor dat u een getekend contract hebt, vóórdat uw kind op de opvang start.

De Belastingdienst kan ook vragen om afschriften waaruit blijkt dat u een eigen bijdrage betaalt voor de kinderopvang. Het is dus heel belangrijk dat u tijdig uw eigen bijdrage betaalt, dan wel dat u een betalingsafspraak voor de achterstand met ons maakt.

Let op: Kunt u deze documenten niet aan de Belastingdienst overleggen, dan kan de Belastingdienst u een boete geven of terugbetaling van reeds ontvangen kinderopvangtoeslag eisen.

Tip: Krijgt u een brief van de Belastingdienst? Lees deze altijd goed door, zodat u eventuele vragen tijdig kunt beantwoorden.

Welke wijzigingen moet ik doorgeven aan de Belastingdienst? Het is belangrijk dat de Belastingdienst over de juiste gegevens beschikt, zodat zij een juiste berekening van de hoogte van uw kinderopvangtoeslag kunnen maken. Wijzigt er iets in uw persoonlijke situatie, op het gebied van werk, inkomen of opvang? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk doorgeven van de wijzigingen via ‘mijn toeslagen’. Zo weet u zeker dat u het juiste bedrag aan kinderopvangtoeslag ontvangt en voorkomt u dat u eventueel teveel ontvangen kinderopvangtoeslag later moet terugbetalen.

Geeft u zelf de wijzigingen door aan de Belastingdienst maar ontvangt Kiddoozz de kinderopvangtoeslag rechtstreeks van de Belastingdienst? Dan ontvangen wij graag per mail op planning@kiddoozz.nl een screenshot van uw nieuwe  maandrecht zodat wij het correcte bedrag aan kinderopvangtoeslag in mindering op de factuur kunnen brengen.

Om welke wijzigingen gaat het:

 • Opvangdagen/-uren: gaat uw kind meer of juist minder dagen/uren naar de kinderopvang, dan kan dit van invloed zijn op de hoogte van uw kinderopvangtoeslag.
 • LRK-nummer: elke kinderopvanglocatie heeft een uniek LRK-nummer. Verandert u van locatie of van kinderopvangorganisatie? Of gaat uw kind van het kinderdagverblijf naar de bso? Dan verandert ook het LRK-nummer.
 • Inkomen: de Belastingdienst berekent de kinderopvangtoeslag op basis van uw inkomen. Wordt uw inkomen of dat van uw partner hoger of lager, dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag.
 • Uurtarief: jaarlijks berekenen we wat de kosten voor kinderopvang het jaar daarop worden. Deze kosten baseren we op cijfers vanuit onze eigen organisatie, informatie uit de branche en van de overheid (inflatie, wijziging personeelskosten, wetgeving etc.). Dit ziet u terug in de jaarlijkse aanpassing van het uurtarief. Het uurtarief is daarnaast afhankelijk van de opvangsoort/het opvangpakket dat u afneemt.

Let op: studeert u, volgt u een traject om aan het werk te komen of bijvoorbeeld een inburgeringscursus? Geef eventuele wijzigingen in uw persoonlijke situatie dan eerst door aan de gemeente. Keurt de gemeente de wijziging goed, dan geeft u de wijziging door aan deBelastingdienst via ‘mijn toeslagen’.

 

FACTUREN

Hoe ontvang ik de factuur? Per e-mail ontvangt u een link naar de portal, waarop alle facturen staan. Wilt u dit e-mailadres wijzigen? Laat het ons weten via debiteuren@kiddoozz.nl.

Ik heb een vraag over de hoogte van een factuur. De afdeling plaatsing en planning helpt u graag verder. De afdeling is telefonisch bereikbaar via 010-2041820, optie 1 op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 – 12.30 uur. Natuurlijk kunt u altijd een mail sturen aan planning@kiddoozz.nl. Houdt uw relatienummer bij de hand (die staat bijvoorbeeld op de factuur), zodat we snel inzicht hebben in uw situatie.

Op welk rekeningnummer kan ik mijn factuur voor de kinderopvang betalen?
Maakt u gebruik van kinderopvang en/of buitenschoolse opvang en begint uw relatienummer met 112, 114 of 115 dan kunt u uw betalingen overmaken naar rekeningnummer NL42RABO0110461347 t.n.v. Kiddoozz te Rotterdam onder vermelding van uw debiteurennummer.

Maakt u gebruik van kinderopvang en/of buitenschoolse opvang en begint uw relatienummer met 118 dan kunt u uw betalingen overmaken naar rekeningnummer NL14RABO0144636115 t.n.v. Kiddoozz Rotterdam te Rotterdam onder vermelding van uw debiteurennummer.

Maakt u gebruik van peuteropvang dan kunt u uw betalingen overmaken naar rekeningnummer NL36RABO0119868806 t.n.v. Kiddoozz Peuteropvang te Rotterdam onder vermelding van uw debiteurennummer.

Ik heb een vraag over de betaling van de factuur. De afdeling debiteuren helpt u graag verder. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn we van 09.00 tot 12.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 010-2041820 optie 2. Tevens zijn wij tijdens werkdagen bereikbaar per mail op debiteuren@kiddoozz.nl. Houdt uw debiteurennummer bij de hand (die staat bijvoorbeeld op de factuur), zodat we snel inzicht hebben in uw situatie.

Ik kan nu niet betalen. Is er een betalingsregeling mogelijk? Als u wel wilt, maar niet kunt betalen, dan kunt u online via uw factuurdossier per factuur een betalingsvoorstel doen. U geeft bijvoorbeeld aan in hoeveel termijnen u de factuur wilt betalen. Wij zullen dit voorstel overwegen en u krijgt z.s.m. een bevestiging van de betalingsafspraak dan wel een tegenvoorstel. We helpen u graag verder met een regeling om oplopende achterstanden te voorkomen.

Waarom is het bedrag van de creditnota niet teruggestort op mijn rekening? Het bedrag dat u nog tegoed hebt, verrekenen we met de openstaande rekening. Als er geen openstaande rekening is, dan verrekenen we het tegoed met de toekomstige facturen. Als u het liever eerder ontvangt, dan horen we het graag op debiteuren@kiddoozz.nl.

Automatische incasso of zelf overmaken? De meeste ouders/verzorgers geven ons een machtiging voor een automatische incasso. Zonder deze machtiging kunnen we de kosten voor de kinderopvang niet van uw rekening afschrijven. Het voordeel van automatisch betalen is dat u altijd op tijd betaalt, zonder dat u er aan hoeft te denken. Maakt u het bedrag liever zelf over? Dat kan natuurlijk ook.

Hoe kan ik mijn automatische machtiging intrekken? U kunt via het contactformulier doorgeven dat u de automatische machtiging wilt intrekken. Zorg wel voor tijdige betaling van de facturen, bijvoorbeeld met een periodieke overschrijving via uw bank. Let wel: afname van kinderopvang en buitenschoolse opvang wordt vooraf aan u gefactureerd. Dit betekent dat u rond de 12e van iedere maand een factuur ontvangt voor de volgende maand. Deze factuur moet voor de 1e van de maand van opvang aan ons betaald zijn.

Krijg ik een jaaropgave van de kinderopvangkosten? Ja, in het eerste kwartaal van elk kalenderjaar sturen wij u automatisch de opgave van het voorgaande jaar per e-mail. Heeft u deze niet ontvangen? Neem dan gerust even contact op met de onze debiteurenafdeling, zodat we samen kunnen uitzoeken wat er aan de hand is. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn we van 09.00 tot 12.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 010-2041820 optie 2. Tevens zijn wij tijdens werkdagen bereikbaar per mail op debiteuren@kiddoozz.nl . Houdt uw debiteurennummer bij de hand (die staat bijvoorbeeld op de factuur), zodat we snel inzicht hebben in uw situatie.

Het aantal opvanguren op de factuur komt niet overeen met het aantal uren dat mijn kind werkelijk naar de opvang is geweest. Hoe kan dit? Wij factureren op basis van de overeenkomst. Daarin staan de uurprijs en het gemiddeld aantal (vaste) opvanguren per maand. Als uw kind ziek is geweest, een lang weekend uit logeren of op vakantie, dan kunnen we dat bedrag niet restitueren.

Ik krijg betalingsherinneringen voor een bedrag dat de gemeente zou moeten betalen. Wat nu? Het is mogelijk dat de gemeente ons nog niet heeft betaald. Maakt u zich zorgen, neem dan gerust even contact op met ons, zodat we samen kunnen uitzoeken wat er aan de hand is. De afdeling planning en plaatsing is telefonisch bereikbaar via 010-2041820, optie 1 op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 – 12.30 uur. Natuurlijk kunt u altijd een mail sturen aan planning@kiddoozz.nl. Houdt uw relatienummer bij de hand (die staat bijvoorbeeld op de factuur), zodat we snel inzicht hebben in uw situatie.

Ik krijg betalingsherinneringen voor een bedrag dat de Belastingdienst zou moeten betalen. Wat nu? U dient z.s.m. contact op te nemen met de Belastingdienst op 0800-0543 (gratis) om na te vragen waarom er geen (volledige) betaling is gedaan, om ons vervolgens hiervan op de hoogte te stellen. De afdeling debiteuren helpt u graag verder. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn we van 09.00 tot 12.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 010-2041820 optie 2. Tevens zijn wij tijdens werkdagen bereikbaar per mail op debiteuren@kiddoozz.nl . Houdt uw relatienummer bij de hand (die staat bijvoorbeeld op de factuur), zodat we snel inzicht hebben in uw situatie.

Maak kennis met Kiddoozz en schrijf je in!

Inschrijven