Klachtenprocedure

Vanzelfsprekend stellen wij alles in het werk om de dienstverlening aan zowel ouders/verzorgers als kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Gelukkig lukt dat bijna altijd. Onze ouders/verzorgers zijn van harte uitgenodigd om op de eigen locatie de medewerkers en/of de desbetreffende leidinggevende hun complimenten te geven indien zij tevreden zijn over de dienstverlening.
Maar mocht u als ouder/verzorger een punt ter verbetering zien, ook dan vragen wij u dit te bespreken. Dit stelt ons namelijk in staat om samen naar oplossingen te zoeken en eventuele wijzigingen op locatie door te voeren, met als doel de best mogelijke opvang voor de kinderen. Elk compliment, elke kritiek en elke klacht ziet Kiddoozz als een signaal tot of behoefte aan een betere afstemming en een kans om structureel verbeteringen aan te brengen in onze dienstverlening.

Wanneer de klachtbehandeling op locatie niet tot tevredenheid verloopt staat het ouders/verzorgers natuurlijk vrij om een officiële klacht in te dienen. Wel zou het fijn zijn wanneer u als eerste uw ongenoegen bespreekt met de desbetreffende medewerker. Indien dit niet leidt tot een oplossing, dan verzoeken wij u de klacht te bespreken met de teammanager van de locatie.

In onderstaande flyer staat beschreven op welke wijze een klacht ingediend en behandeld wordt. De klachtenprocedure die Kiddoozz Kinderopvang hanteert is van toepassing op alle diensten van Kiddoozz, zowel kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang als het kantoor.

Wilt u de klachtenprocedure downloaden, klik dan hier

Geschillencommissie

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing of uitkomst, dan hebben ouders/verzorgers en/of Oudercommissies de mogelijkheid zich te wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang.

Openbaar Jaarverslag Klachten

Het openbaar jaarverslag Klachten over het afgelopen verslagjaar treft u aan via deze link.

Indienen van een klacht

Wanneer u een klacht wilt indienen verzoeken wij u onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Stap 1 van 2

  • MM slash DD slash JJJJ