Klachtenprocedure

Kiddoozz Kinderopvang en haar medewerkers stellen alles in het  werk om onze dienstverlening aan zowel ouders/verzorgers als kinderen zo goed mogelijk aan te bieden. Gelukkig lukt dat bijna altijd. Onze ouders/verzorgers zijn van harte uitgenodigd om op de eigen locatie de medewerkers en/of de desbetreffende leidinggevende hun complimenten te geven indien zij de dienstverlening optimaal vinden.

Kinderopvang is mensenwerk

Mocht u als ouder/verzorger een punt ter verbetering zien vragen wij u dit te bespreken. Met elkaar kunnen daardoor oplossingen worden gezocht en ingevoerd, met als doel de best mogelijke opvang voor  de kinderen. Elk compliment, elke kritiek en elke klacht ziet Kiddoozz als een signaal tot of behoefte aan een betere afstemming en een kans om structureel verbeteringen aan te brengen in onze dienstverlening.

Toch kan het voorkomen dat er ontevredenheid of ongenoegen ontstaat in de dienstverlening. Iedere ouder/verzorger van Kiddoozz Kinderopvang heeft het recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Wel zou het fijn zijn wanneer u als eerste uw ongenoegen bespreekt met de desbetreffende medewerker. Indien dit niet leidt tot een oplossing, dan verzoeken wij u de klacht te bespreken met de teammanager van de locatie.

In deze procedure wordt duidelijk gemaakt op welke wijze een klacht ingediend en behandeld wordt. De klachtenprocedure die Kiddoozz Kinderopvang hanteert is van toepassing op alle diensten van Kiddoozz, zowel kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang als het Centraal Bureau.

Wilt u de klachtenprocedure downloaden, klik dan hier

Geschillencommissie

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing of uitkomst, dan hebben ouders/verzorgers en/of Oudercommissies de mogelijkheid zich te wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Openbaar Jaarverslag Klachten

Het openbaar jaarverslag Klachten over het afgelopen verslagjaar kunt u opvragen via communicatie@kiddoozz.nl.

Indienen van een klacht

Wanneer u een klacht wilt indienen verzoeken wij u onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Stap 1 van 2

  • MM slash DD slash JJJJ