Goed Hart Keurmerk voor Kiddoozz!

6 april 2021

Kiddoozz Kinderopvang heeft recent het Goed Hart Keurmerk ontvangen. Zij hebben Kiddoozz getoetst en vastgesteld dat Kiddoozz structureel en beleidsmatig het goede wil doen. Daarom hebben we zelfs de 3-sterren status gekregen en mogen we ons held 1308 noemen!

We vinden het dan ook belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Natuurlijk door kwalitatief uitstekende opvang en ondersteuning te bieden aan de kinderen die aan onze zorgen worden toevertrouwd en hun ouders. Maar ook door de sponsoring van bijvoorbeeld sportverenigingen en de Stichting Leven met Kanker. Wij zijn trots op ons goede hart.