Informatie voor ouders m.b.t. Stints

2 oktober 2018

Naar aanleiding van de laatste berichtgeving m.b.t. de Stints zullen de Stints binnen Kiddoozz Kinderopvang, tot nader order, niet gebruikt worden. Voor het ophalen en wegbrengen van de kinderen zijn alternatieven geregeld. Wanneer u hierover vragen heeft kunt u zich wenden tot de wijkmanager van uw locatie of contact opnemen met het Centraal Bureau.

Directie en management Kiddoozz Kinderopvang