Corona

VRAGEN VERBAND HOUDENDE MET DE HUIDIGE CORONA PANDEMIE

Compensatieregeling eigen bijdrage tijdens lockdown

De overheid gaf ruim een jaar geleden aan, dat ouders die gebruikmaken van kinderopvang, hun eigen bijdrage terugkrijgen over de periode dat de kinderopvang gesloten was, mits ouders de facturen tijdens beide lockdowns zijn blijven betalen. De overheid compenseert de eigen bijdrage tot het maximale uurtarief voor kinderopvangtoeslag.

De overheid heeft nu bekend gemaakt hoe haar deel van de compensatie, de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang’ (TTKO)’, geregeld wordt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen en ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen.

Ontvangt u kinderopvangtoeslag?
Rond 21 mei ontvangt u een brief van de SVB over de compensatie voor de periode van de tweede sluiting: 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 voor de dagopvang en 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 voor de buitenschoolse opvang. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens over de kinderopvang die bij de Belastingdienst bekend waren op de peildatum (d.d. 21 februari 2021). Bent u het niet eens met de ontvangen compensatie, dan kunt u bezwaar maken bij de SVB.

Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag?
Ook dan wordt u gecompenseerd voor de uren dat u geen gebruik kon maken van kinderopvang. U moet de compensatie wel zelf aanvragen. Dat kan naar verwachting vanaf 15 mei aanstaande via de website van de SVB.

Bij de compensatieaanvraag dient u een ‘Verklaring Kinderopvang‘ mee te sturen, waarin wij een aantal gegevens voor u moeten invullen. We vragen u daarom om de verklaring te downloaden, zover als mogelijk in te vullen en deze vervolgens naar plaatsing@kiddoozz.nl te sturen. Wij zorgen er dan voor dat u de volledig ingevulde en door ons ondertekende ‘Verklaring Kinderopvang’ zo snel mogelijk retour ontvangt.

Let op: Deze regeling geldt ook als u voor een deel van de betaalde uren geen kinderopvangtoeslag ontvangt of subsidie van de gemeente krijgt.

Vragen over de compensatieregeling?
U vindt de meeste actuele informatie op de websites van de Rijksoverheid en de SVB. Vooral de SVB geeft op een prettige manier uitleg over de compensatieregeling.

Algemene Corona regels Rijksoverheid

Corona adviezen voor onderwijs en opvang
De algemene richtlijnen rondom kinderopvang/scholen en corona en antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op onze website: www.ggdrotterdamrijnmond.nl/onderwijs. Op deze pagina vindt u ook de regels rondom isolatie en quarantaine en hoe deze periodes vast worden gesteld.

Bekijk voor aanvullende vragen en antwoorden ook de website van de Rijksoverheid, hier vind je informatie voor ouders over het coronavirus en kinderopvang. Deze pagina wordt doorlopend geüpdatet.

RIVM-‘Alleen Samen

De Oudertelefoon is er voor iedereen.

Beslisboom februari 2021