Corona

De Oudertelefoon is er voor iedereen!

Alle huidige maatregelen worden verlengd

De laatstgehouden persconferentie  heeft ook voor de kinderopvangbranche geen wijzigingen opgeleverd. Helaas mochten de BSO locaties nog niet heropend worden. Wij hopen dat dit binnen afzienbare tijd zal veranderen. Op 13 april staat de volgende persconferentie gepland.

VRAGEN VERBAND HOUDENDE MET DE HUIDIGE CORONA PANDEMIE

Krijg ik een tegemoetkoming in de kosten, wanneer een locatie of groep moet sluiten vanwege een Coronabesmetting? Nee. Aangezien dit overmacht is, is er geen recht op restitutie van opvangkosten. Wel doen wij ons best om, wanneer uw kind weer mag komen en u een extra dag opvang nodig heeft, deze kosteloos in te plannen. Wij kunnen dit echter niet garanderen. Wanneer een groep/locatie sluit en uw kind hoeft niet in quarantaine, dan onderzoeken wij samen met u of uw kind op een andere locatie of groep opgevangen kan worden.

Corona adviezen voor onderwijs en opvang

RIVM-‘Alleen Samen

Beslisboom februari 2021