Mag het gezond zijn?

4 december 2017

Alle Kiddoozz locaties in 2018 worden Lekker Fit!

De gemeente Rotterdam heeft het programma Lekker Fit! gerealiseerd om kinderen fitter te maken. Fitte kinderen zitten lekkerder in hun vel, doen beter mee en blijven ook in de toekomst vaak gezonder.

Samen met de ouder zorgt een Lekker Fit! peuterspeelzaal of kinderdagverblijf voor een gezonde leefstijl bij het kind. Een kind dat van kleins af aan gezonde gewoontes aanleert, heeft daar nu én later veel profijt van.

Kiddoozz streeft ernaar dat alle locaties in 2018 Lekker Fit gecertificeerd zijn!