24-uurs opvang Kiddoozz Maaskids blijft open

2 juni 2020

De scholen en BSO locaties gaan weer open vanaf 8 juni a.s. Wij kunnen vanaf dat moment dus ook weer de kinderen van de BSO verwelkomen op onze locaties. We kijken hier erg naar uit! De opvang beperkt zich vanzelfsprekend tot de kinderen van de ouders die een plaatsingscontract hebben met Kiddoozz Kinderopvang en op de contractueel afgesproken dagen en tijdstippen. Eind vorige week hebben alle ouders van Kiddoozz een brief ontvangen over de situatie per 8 juni a.s.

24-uurs opvang – In overleg met de gemeente Rotterdam is besloten dat locatie Maaskids in ieder geval tot 1 juli a.s. als enige kinderopvanglocatie in Rotterdam-Zuid de 24-uursopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen zal blijven verzorgen.