Home Buitenschoolse opvang de Kleine Pijler

Buitenschoolse opvang de Kleine Pijler

Buitenschoolse opvang de Kleine Pijler is gehuisvest in basisschool de Kleine Pijler. De buitenschoolse opvang maakt gebruik van 2 groepsruimtes, waar per groep maximaal 20 kinderen worden opgevangen. De groepsruimtes zijn in hoeken verdeeld en het spelmateriaal is uitdagend. Er zijn onder andere een atelier, knutselmateriaal, een bouwhoek, een poppenhoek en een leeshoek.
Er worden op de Kleine Pijler verschillende workshops georganiseerd zoals sportactiviteiten in de gymzaal, een kookworkshop in de keuken of een creatieve middag! Voor de vakanties wordt er met de kinderen een activiteitenprogramma opgesteld met o.a. uitstapjes naar leuke Rotterdamse activiteiten.

Kiddoozz BSO de Kleine Pijler is goed bereikbaar met het OV en er is voldoende gelegenheid tot (betaald) parkeren.

BSO de Kleine Pijler, Feyenoord Rotterdam, Kiddoozz kinderopvang