Home Locaties Peuteropvang Dwarka

Peuteropvang Dwarka

Kiddoozz Peuteropvang Dwarka is gehuisvest binnen Shri Saraswatie Basisschool in het mooie stuk van Rotterdam, Delfshaven. Zowel de basisschool als de peuteropvang vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zich op eigen tempo te ontwikkelen. De algehele ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd door een rijke (leer)omgeving, waar kinderen de wereld om hen heen kunnen verkennen. Op deze manier ontwikkelen kinderen talenten en een eigen identiteit. Binnen Kiddoozz staan de kinderen centraal, waarbij het samenwerken met ouders cruciaal is. Samen met ouders zorgen wij voor een optimale aansluiting tussen peuteropvang en thuis, en een plezierige tijd op peuteropvang Dwarka.

Op deze locatie kunt u ook terecht voor buitenschoolse opvang bij BSO Shri Saraswatie.

We verwelkomen uw kind graag op onze locatie!

Op peuteropvang Dwarka wordt gewerkt volgends de VE methode Uk en Puk. Uk en Puk stimuleert kinderen vanaf 2 tot 4 jaar in hun (taal)ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen (ruimte en meetkunde) en motoriek door een combinatie van spelen, werken en leren.

Kinderen die extra steun nodig hebben op een van de ontwikkelingsgebieden krijgen extra individuele aandacht in de vorm van tutoring. Vanuit Uk en Puk worden er in het schooljaar gemiddeld 10 vaste thema’s behandeld. Een thema duurt 6 weken en de materialen op de groep worden steeds aangepast aan het nieuwe thema. Bij een thema horen ook nieuwe themagebonden woordjes. Naast de thema gerelateerde inrichting is het lokaal ingedeeld in vaste speelhoeken zoals: bouwhoek, huishoek en een leeshoek. Daarnaast wordt er dagelijks aan tafel geknutseld , gepuzzeld, getekend en geverfd. Tevens worden er samen met de pedagogisch medewerkers spelletjes gespeeld zoals, memory of een tafelspel, geschikt voor de peuterleeftijd. Bij de inloop en tijdens het vrijspelen mogen de kinderen zelf kiezen wat zij willen doen en waarmee zij willen spelen. Hierbij sluiten de pedagogisch medewerkers aan op de belevingswereld en de interesses van de kinderen.

Verkort aanmeldformulier Peuteropvang Dwarka t.b.v. peuterconsulenten

Door middel van dit formulier kan een kindje worden aangemeld door de peuterconsulent op de Peuteropvang locatie. Dit betreft nog geen inschrijving. De locatie zal na ontvangst van het aanmeldformulier contact opnemen met ouder/verzorger en in overleg met ouder/verzorger het kindje officieel inschrijven.

Naam kind
MM slash DD slash YYYY
Naam ouder/verzorger