Kiddoozz tekent intentieovereenkomst met Max Kinderopvang

Kiddoozz kinderopvang is verheugd dat er een intentie overeenkomst is getekend om de peuterspeelzalen en Buitenschoolse opvang van Max kinderopvang onder haar vleugels te nemen.

De komende tijd zal benut worden voor formaliteiten en er wordt naar gestreefd om de nieuwe situatie 1 november a.s. van start te laten gaan.

Deze stap is goed voor beide organisaties, er zijn veel overeenkomsten in de werkwijze van beide organisaties. Kiddoozz is voornemens om zoveel mogelijk zowel de locaties en hun medewerkers op een zelfde wijze voort te zetten.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Ben Schnieders en Jeannette Melief

Bij Kiddoozz Kinderopvang mag het eigenwijs, natuurlijk, flexibel, duidelijk en avontuurlijk zijn!

   

Wilt u meer weten over de meerwaarde van Kinderopvang voor uw kind? Klikt u dan hier voor een informatiefilmpje.

Medewerkers van Kiddoozz Kinderopvang zijn op deze dag in het zonnetje gezet!

Kinderen van de KDV/BSO Sliedrechtstraat dragen een steentje bij aan het schoonhouden van de straat en buurt. Daarom doen ze mee aan de landelijke “Keep it clean day” actie op 16 september.

Voor meer info over de actie: http://www.rotterdam.nl/keepitclean010

De kinderen van de BSO zijn naar de trap van Rotterdam geweest!

 

Wat gebeurt er bij Kiddoozz